Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 25/04/2018 09:30 Đến: 25/04/2018 12:25 Chuyến bay: VJ825
Ngày về: 28/04/2018 13:10 Đến: 28/04/2018 14:05 Chuyến bay: VJ826

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 25/04/2018 07:20
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 23/04/2018 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 7,990,000 đ 7,990,000 đ 799,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 4,500,000 đ 3,375,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,400,000 đ

  Ghi chú