Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 15/09/2018 15:05 Đến: 15/09/2018 18:05 Chuyến bay: VN675
Ngày về: 18/09/2018 20:00 Đến: 18/09/2018 21:00 Chuyến bay: VN674

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 1,500,000 đ 1,500,000 đ 450,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 3,500,000 đ

  Ghi chú

VÉ KHÔNG HOÀN, KHÔNG HỦY, KHÔNG ĐỔI, XUẤT THEO ĐÚNG HÀNH TRÌNH, ĐÃ BAO HỒM HÀNH LÝ KÝ GỬI 30 KG, XÁCH TAY 7 KG