Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 16/07/2018 15:35 Đến: 16/07/2018 18:40 Chuyến bay: 3K558
Ngày về: 19/07/2018 19:50 Đến: 19/07/2018 21:00 Chuyến bay: 3K551

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 16/07/2018 12:35
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 13/07/2018 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 11,490,000 đ 8,620,000 đ 1,149,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 8,900,000 đ 6,675,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 4,900,000 đ

  Ghi chú