Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 09/04/2019 08:55 Đến: 09/04/2019 12:00 Chuyến bay: 3K556
Ngày về: 12/04/2019 13:50 Đến: 12/04/2019 15:05 Chuyến bay: 3K557

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 09/04/2019 06:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 05/04/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,590,000 đ 7,942,500 đ 1,059,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 8,700,000 đ 6,525,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 4,900,000 đ

  Ghi chú

Tập Trung Tại Sân Bay, Không Bao Gồm Tip 3usd/Ngày/Người, Không Ăn Trưa Ngày Đầu và Ngày Cuối, không quà tặng kèm.