Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 31/03/2019 16:10 Đến: 31/03/2019 19:15 Chuyến bay: VN657
Ngày về: 03/04/2019 20:45 Đến: 03/04/2019 21:55 Chuyến bay: VN656

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 31/03/2019 13:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 28/03/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,990,000 đ 8,243,000 đ 1,099,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 8,700,000 đ 6,525,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 4,900,000 đ

  Ghi chú

Tập Trung Tại Sân Bay, Không Bao Gồm Tip 3usd/Ngày/Người, Không Ăn Trưa Ngày Đầu và Ngày Cuối, không quà tặng kèm.