Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 05/04/2019 13:50 Đến: 05/04/2019 16:55 Chuyến bay: VJ813
Ngày về: 07/04/2019 16:55 Đến: 07/04/2019 17:55 Chuyến bay: VJ814

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 05/04/2019 10:50
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 03/04/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,690,000 đ 7,270,000 đ 969,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 6,000,000 đ 4,500,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 3,900,000 đ

  Ghi chú