Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 26/03/2019 09:10 Đến: 26/03/2019 12:15 Chuyến bay: VN651
Ngày về: 31/03/2019 20:00 Đến: 31/03/2019 21:00 Chuyến bay: VN674

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 26/03/2019 06:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 22/03/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 14,590,000 đ 10,943,000 đ 1,459,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,990,000 đ 8,243,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Ghi chú

Tour có quà tặng ,ngày đi tập trung tại sân bay, chưa bao gồm tiền tip 3usd/ngày/khách.Không bao gồm ăn trưa ngày đầu, Những chuyến bay về sau 17h địa phương, có bao gồm ăn trưa