Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 19/02/2019 15:50 Đến: 19/02/2019 18:50 Chuyến bay: 3K558
Ngày về: 24/02/2019 14:35 Đến: 24/02/2019 21:00 Chuyến bay: 3K686+3K551

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 19/02/2019 13:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 15/02/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 12,990,000 đ 9,745,000 đ 1,299,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,990,000 đ 8,245,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Ghi chú

Tour có quà tặng ,ngày đi tập trung tại sân bay, chưa bao gồm tiền tip 3usd/ngày/khách.Không bao gồm ăn trưa ngày đầu, Những chuyến bay về sau 16h địa phương, có bao gồm ăn trưa. Chuyến bay có quá cảnh chặng về 4 tiếng tại Singapore (14:35 - 15:40, 19:20 -21:00 )