Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 23/07/2019 08:55 Đến: 23/07/2019 12:00 Chuyến bay: 3K556
Ngày về: 28/07/2019 14:35 Đến: 28/07/2019 21:00 Chuyến bay: 3K686+3K551

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 23/07/2019 06:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 19/07/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 14,590,000 đ 10,943,000 đ 1,459,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,990,000 đ 8,245,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Ghi chú

Chuyến bay có quá cảnh chặng về 4 tiếng tại Singapore (14:35 - 15:40, 19:20 -20:30 )