Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 21/05/2019 08:55 Đến: 21/05/2019 11:55 Chuyến bay: 3K556
Ngày về: 26/05/2019 14:35 Đến: 26/05/2019 21:00 Chuyến bay: 3K686+3K551

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 21/05/2019 06:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 17/05/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,590,000 đ 7,945,000 đ 1,790,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 8,000,000 đ 6,000,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 850,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Ghi chú

Hành lý ký gửi và chuyển thẳng, quá cành tại sân bay Singapore 4h (14:35-15:45/19:50-21:00)