Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 22/02/2019 16:20 Đến: 22/02/2019 19:25 Chuyến bay: OD562
Ngày về: 27/02/2019 16:05 Đến: 27/02/2019 17:10 Chuyến bay: TR302

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 22/02/2019 13:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 20/02/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,990,000 đ 8,245,000 đ 1,099,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 6,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 8,000,000 đ 6,000,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Ghi chú

Tour không bao gồm ăn trưa ngày cuối, tiền tip 3usd/ngày/khách.