Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/09/2018 09:10 Đến: 29/09/2018 12:10 Chuyến bay: VN651
Ngày về: 03/10/2018 20:00 Đến: 03/10/2018 21:00 Chuyến bay: VN674

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 29/09/2018 06:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 27/09/2018 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 13,990,000 đ 10,495,000 đ 1,399,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,990,000 đ 7,495,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Ghi chú

Tour không có quà tặng ,ngày đi tập trung tại sân bay, chưa bao gồm tiền tip 3usd/ngày/khách.Không bao gồm ăn trưa ngày đầu, Những chuyến bay về sau 16h địa phương, có bao gồm ăn trưa