Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 27/10/2017 10:25 Đến: 27/10/2017 12:10 Chuyến bay: VJ831
Ngày về: 30/10/2017 13:00 Đến: 30/10/2017 15:45 Chuyến bay: VJ832

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 27/10/2017 07:25
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 25/10/2017 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 11,990,000 đ 10,791,000 đ 1,199,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,450,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 8,500,000 đ 6,375,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,450,000 đ

  Ghi chú

Tour không bao gồm ăn trưa ngày cuối, không quà tặng, tập trung tại sân bay, tiền típ 3usd/ngày /khách