Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 02/11/2017 09:25 Đến: 02/11/2017 11:10 Chuyến bay: VN943
Ngày về: 05/11/2017 12:10 Đến: 05/11/2017 15:05 Chuyến bay: VN942

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 02/11/2017 07:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 31/10/2017 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 12,490,000 đ 9,367,500 đ 3,747,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,450,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 8,990,000 đ 8,091,000 đ 899,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 4,450,000 đ

  Ghi chú

Tour không bao gồm ăn trưa ngày cuối, không quà tặng, tập trung tại sân bay, tiền típ 3usd/ngày /khách