Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 07/08/2019 09:35 Đến: 07/08/2019 11:10 Chuyến bay: VN943
Ngày về: 11/08/2019 12:10 Đến: 11/08/2019 15:00 Chuyến bay: VN942

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 07/08/2019 06:35
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 05/08/2019 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 14,990,000 đ 11,243,000 đ 1,499,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,450,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 12,990,000 đ 9,743,000 đ 1,299,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,450,000 đ

  Ghi chú