Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/11/2017 15:00 Đến: 01/11/2017 16:45 Chuyến bay: VJ831
Ngày về: 05/11/2017 17:20 Đến: 05/11/2017 20:05 Chuyến bay: VJ832

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 01/11/2017 08:15
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 30/10/2017 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 13,990,000 đ 12,591,000 đ 1,399,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,590,000 đ 8,631,000 đ 959,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 650,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,900,000 đ

  Ghi chú