Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 17/09/2018 08:55 Đến: 17/09/2018 18:00 Chuyến bay: 3K556+3K245
Ngày về: 20/09/2018 14:15 Đến: 20/09/2018 21:00 Chuyến bay: 3K242+3K551

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 17/09/2018 06:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 14/09/2018 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,990,000 đ 7,492,500 đ 999,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,400,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,490,000 đ 7,117,500 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,400,000 đ

  Ghi chú

.Thời gian quá cảnh chặng đi 3h,chặng về 3h