Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 17/07/2019 08:55 Đến: 17/07/2019 18:00 Chuyến bay: 3K556+3K245
Ngày về: 20/07/2019 14:15 Đến: 20/07/2019 21:00 Chuyến bay: 3K242+3K551

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 17/07/2019 06:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 15/07/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,990,000 đ 8,245,000 đ 1,790,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,400,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,490,000 đ 7,120,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,400,000 đ

  Ghi chú

Quá cảnh chặng đi 3h, chặng về 3h, không ăn nhẹ trên máy bay, không quà tặng, tập trung tại sân bay, tiền tip chưa bao gồm 3usd/ngày/người, không ăn trưa ngày đầu & ngày cuối.