Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 15/01/2019 09:00 Đến: 15/01/2019 12:05 Chuyến bay: VJ811
Ngày về: 20/01/2019 13:10 Đến: 20/01/2019 13:55 Chuyến bay: VJ826

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 15/01/2019 06:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 11/01/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 12,490,000 đ 9,367,500 đ 1,249,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,000,000 đ 7,500,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 650,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Ghi chú

Tour không bao gồm ăn trưa ngày đầu và ngày cuối, không quà tặng, tập trung tại sân bay, chưa bao gồm tiền tip 3usd/ngày/khách.