Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 25/04/2019 09:00 Đến: 25/04/2019 12:05 Chuyến bay: VJ811
Ngày về: 30/04/2019 13:10 Đến: 30/04/2019 14:10 Chuyến bay: VJ826

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 25/04/2019 06:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 23/04/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 14,990,000 đ 11,245,000 đ 1,499,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,000,000 đ 7,500,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 650,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Ghi chú