Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 17/07/2019 08:05 Đến: 17/07/2019 13:05 Chuyến bay: VJ893
Ngày về: 19/07/2019 14:05 Đến: 19/07/2019 17:05 Chuyến bay: VJ894

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 17/07/2019 05:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 15/07/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 11,390,000 đ 8,545,000 đ 1,139,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,600,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 7,490,000 đ 5,618,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,600,000 đ

  Ghi chú

có ăn nhẹ trên máy bay