Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 28/09/2018 20:00 Đến: 28/09/2018 22:55 Chuyến bay: BI384
Ngày về: 02/10/2018 12:30 Đến: 02/10/2018 13:25 Chuyến bay: BI381

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 28/09/2018 17:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 26/09/2018 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 15,990,000 đ 11,992,500 đ 1,590,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 14,000,000 đ 10,500,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Ghi chú

Giá tour chưa bao gồm tiền tip 5usd/ngày/khách