Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/06/2019 02:40 Đến: 29/06/2019 10:45 Chuyến bay: CZ8196+CZ6650
Ngày về: 04/07/2019 15:00 Đến: 04/07/2019 22:50 Chuyến bay: CZ3232+CZ367

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 28/06/2019 23:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 27/06/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 22,990,000 đ 20,691,000 đ 6,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 17,990,000 đ 13,492,500 đ 5,397,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 850,000 đ 850,000 đ 850,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,000,000 đ

  Ghi chú

hành lý xách tay 5kg (dài+ rộng+cao không quá 115 cm)+ 23 kg ký gửi.