Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 04/02/2019 15:40 Đến: 05/02/2019 00:50 Chuyến bay: CZ374+CZ3381
Ngày về: 08/02/2019 08:05 Đến: 08/02/2019 14:25 Chuyến bay: CZ3382+CZ373

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 04/02/2019 12:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 25/01/2019 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 29,990,000 đ 26,991,000 đ 8,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 20,990,000 đ 15,742,500 đ 4,167,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 850,000 đ 850,000 đ 850,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,500,000 đ

  Ghi chú

lưu ý: Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 04/02/019 , thang cuốn ở Thiên Môn Sơn ngừng hoạt động với lý do kiểm tra và tu sửa thiết bị hằng năm.Đoàn sẽ KHÔNG đi lên Động Thiên Môn hay còn gọi là cổng trời