Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 16/03/2018 09:45 Đến: 16/03/2018 13:50 Chuyến bay: CI 9028
Ngày về: 21/03/2018 14:20 Đến: 21/03/2018 16:50 Chuyến bay: CI 783

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 16/03/2018 06:30
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 14/03/2018 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 17,990,000 đ 16,191,000 đ 5,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,400,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 15,990,000 đ 14,391,000 đ 4,797,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,150,000 đ 1,150,000 đ 1,150,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,400,000 đ

  Ghi chú

NHẬN KHÁCH THANH TOÁN ĐẾN TRƯỚC 13H NGÀY 09/3/2018