Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 13/03/2018 09:55 Đến: 13/03/2018 13:50 Chuyến bay: VN582
Ngày về: 18/03/2018 07:45 Đến: 18/03/2018 10:15 Chuyến bay: VN571

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 13/03/2018 06:30
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 09/03/2018 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 16,990,000 đ 15,291,000 đ 5,097,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,400,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 14,990,000 đ 11,242,000 đ 4,497,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,150,000 đ 1,150,000 đ 1,150,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,400,000 đ

  Ghi chú

NHẬN HỒ SƠ VISA ĐOÀN TRƯỚC 16H 01/03/2018