Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 13/03/2018 02:00 Đến: 13/03/2018 06:30 Chuyến bay: JW 102
Ngày về: 17/03/2018 22:20 Đến: 18/03/2018 00:55 Chuyến bay: JW 105

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 12/03/2018 23:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 09/03/2018 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 11,990,000 đ 10,791,000 đ 3,597,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,690,000 đ 8,721,000 đ 2,907,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,150,000 đ 1,150,000 đ 1,150,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 650,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,500,000 đ

  Ghi chú

NHẬN HỒ SƠ VISA ĐOÀN TRƯỚC 16H 01/03/2018, EVISA, VISA DÁN VÀ KHÁCH QTNN GỬI ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ VÀ THANH TOÁN TRƯỚC 10H 02/03/2018