Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 20/01/2017 03:30 Đến: 20/01/2017 07:55 Chuyến bay: VJ840
Ngày về: 24/01/2017 19:00 Đến: 24/01/2017 21:25 Chuyến bay: VJ843

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 20/01/2017 00:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 16/01/2017 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 12,990,000 đ 11,691,000 đ 3,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,990,000 đ 9,891,000 đ 3,297,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 950,000 đ 950,000 đ 950,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 850,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,000,000 đ

  Ghi chú

KO HOÀN PHÍ MIỄN VISA ĐÀI LOAN VÀ E-VISA. CHƯA BAO GỒM TIP 5$/KHÁCH/NGÀY.KHÔNG XE ĐÓN TIỄN+KO QUÀ+KO ĂN TRÊN MÁY BAY. TỰ TÚC ĂN CHIỀU NGÀY VỀ.