Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 25/09/2018 02:05 Đến: 25/09/2018 06:45 Chuyến bay: VN572
Ngày về: 29/09/2018 22:10 Đến: 30/09/2018 00:45 Chuyến bay: VN573

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 24/09/2018 23:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 21/09/2018 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,990,000 đ 9,891,000 đ 3,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,990,000 đ 8,991,000 đ 2,907,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,150,000 đ 1,150,000 đ 1,150,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 650,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,500,000 đ

  Ghi chú

Nhận khách làm visa đoàn gửi đầy đủ hồ sơ trước 10h sáng ngày 07/09/2018. Tour không hoàn, không hủy, không chuyển tour