Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 10/03/2018 07:45 Đến: 10/03/2018 12:00 Chuyến bay: VJ858
Ngày về: 14/03/2018 19:00 Đến: 14/03/2018 21:25 Chuyến bay: VJ843

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 10/03/2018 04:45
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 08/03/2018 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 11,990,000 đ 10,791,000 đ 3,597,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,990,000 đ 7,492,000 đ 2,997,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,150,000 đ 1,150,000 đ 1,150,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,500,000 đ

  Ghi chú

CHỈ NHẬN KHÁCH LÀM EVISA HOẶC ĐƯỢC MIỄN VISA GỬI ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ VÀ THANH TOÁN TRƯỚC 10H NGÀY 05/03/2018