Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 12/03/2018 02:00 Đến: 12/03/2018 06:30 Chuyến bay: JW 102
Ngày về: 15/03/2018 22:20 Đến: 16/03/2018 00:55 Chuyến bay: JW 105

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 11/03/2018 23:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 09/03/2018 11:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,990,000 đ 8,991,000 đ 2,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 7,990,000 đ 5,992,500 đ 2,397,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,150,000 đ 1,150,000 đ 1,150,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 650,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,000,000 đ

  Ghi chú