Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/11/2018 14:40 Đến: 29/11/2018 18:20 Chuyến bay: VJ876
Ngày về: 02/12/2018 19:20 Đến: 02/12/2018 21:00 Chuyến bay: VJ877

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 29/11/2018 11:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 27/11/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 15,990,000 đ 14,391,000 đ 4,797,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,300,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 13,990,000 đ 10,492,500 đ 4,077,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 690,000 đ 690,000 đ 690,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,300,000 đ

  Ghi chú