Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 12/06/2019 10:40 Đến: 12/06/2019 14:20 Chuyến bay: VN594
Ngày về: 16/06/2019 15:20 Đến: 16/06/2019 17:00 Chuyến bay: VN595

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 12/06/2019 07:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 10/06/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 20,990,000 đ 15,742,500 đ 6,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,300,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 16,990,000 đ 12,742,500 đ 4,797,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 660,000 đ 660,000 đ 660,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,300,000 đ

  Ghi chú

Chỉ nhận khách quốc tịch nước ngoài được miễn Visa Hongkong hoặc khách có Visa Hongkong còn hiệu lực