Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 31/07/2019 10:40 Đến: 31/07/2019 14:20 Chuyến bay: VN594
Ngày về: 04/08/2019 15:20 Đến: 04/08/2019 17:00 Chuyến bay: VN595

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 31/07/2019 07:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 29/07/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 22,990,000 đ 17,242,500 đ 6,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,300,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 16,990,000 đ 12,742,500 đ 4,797,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 660,000 đ 660,000 đ 660,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,300,000 đ

  Ghi chú

CHỈ NHẬN KHÁCH QTVN CÓ VISA HONGKONG CÒN HẠN HOẶC KHÁCH QTNN ĐƯỢC MIỄN VISA.