Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 08/02/2019 15:10 Đến: 08/02/2019 18:50 Chuyến bay: VJ876
Ngày về: 12/02/2019 19:50 Đến: 12/02/2019 21:30 Chuyến bay: VJ877

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 08/02/2019 12:10
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 30/01/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 30,990,000 đ 27,891,000 đ 9,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 25,990,000 đ 19,492,500 đ 4,797,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 660,000 đ 660,000 đ 660,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

CHỈ NHẬN KHÁCH ĐÃ CÓ VISA HONGKONG VÀ KHÁCH QTNN ĐƯỢC MIỄN VISA