Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 07/08/2018 11:25 Đến: 07/08/2018 15:10 Chuyến bay: CX766
Ngày về: 12/08/2018 16:20 Đến: 12/08/2018 17:55 Chuyến bay: CX799

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 07/08/2018 08:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 03/08/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 20,990,000 đ 15,742,500 đ 6,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 16,990,000 đ 12,742,000 đ 4,977,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,368,000 đ 1,368,000 đ 13,668,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 850,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,900,000 đ

  Ghi chú