Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 08/12/2018 14:40 Đến: 08/12/2018 18:20 Chuyến bay: VJ876
Ngày về: 13/12/2018 19:20 Đến: 13/12/2018 21:00 Chuyến bay: VJ877

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 08/12/2018 11:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 06/12/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 18,990,000 đ 17,091,000 đ 5,697,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 16,990,000 đ 12,742,500 đ 4,497,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,368,000 đ 1,368,000 đ 13,668,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 850,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,900,000 đ

  Ghi chú

NHẬN KHÁCH NỘP HONGKONG GỬI ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ TRƯỚC 15H SÁNG 15/11/2018