Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 07/02/2019 15:10 Đến: 07/02/2019 18:50 Chuyến bay: VJ876
Ngày về: 10/02/2019 19:50 Đến: 10/02/2019 21:30 Chuyến bay: VJ877

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 07/02/2019 12:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 30/01/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 28,990,000 đ 26,091,000 đ 8,697,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,600,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 22,990,000 đ 17,242,500 đ 6,297,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 660,000 đ 660,000 đ 660,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,600,000 đ

  Ghi chú

CHỈ NHẬN KHÁCH ĐÃ CÓ VISA HONGKONG VÀ KHÁCH QTNN ĐƯỢC MIỄN VISA