Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 24/05/2018 15:35 Đến: 24/05/2018 19:15 Chuyến bay: VJ876
Ngày về: 27/05/2018 19:25 Đến: 27/05/2018 21:05 Chuyến bay: VJ877

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 24/05/2018 13:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 22/05/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 13,990,000 đ 12,591,000 đ 4,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 11,990,000 đ 8,992,500 đ 2,997,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 4,500,000 đ

  Ghi chú

Đoàn đi cùng xe với tour NNSGN490-010-240518VJ-H,