Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 10/03/2018 02:40 Đến: 10/03/2018 09:50 Chuyến bay: VJ862
Ngày về: 14/03/2018 10:50 Đến: 14/03/2018 14:20 Chuyến bay: VJ863

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 09/03/2018 23:55
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 08/03/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 19,990,000 đ 17,991,000 đ 5,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 16,990,000 đ 15,291,000 đ 5,097,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 6,900,000 đ

  Ghi chú

CHỈ NHẬN QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI HOẶC KHÁCH CÓ VISA VIỆT NAM CÒN HIỆU LỰC.