Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 27/10/2018 00:05 Đến: 27/10/2018 06:50 Chuyến bay: VN422
Ngày về: 31/10/2018 10:15 Đến: 31/10/2018 13:30 Chuyến bay: VN409

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 26/10/2018 21:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 24/10/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 21,990,000 đ 18,692,000 đ 6,597,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,300,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 16,990,000 đ 14,442,000 đ 3,597,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 5,300,000 đ

  Ghi chú

Chỉ nhận khách quốc tịch nước ngoài được miễn visa Hàn Quốc.