Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 25/04/2019 23:40 Đến: 26/04/2019 06:40 Chuyến bay: VN408
Ngày về: 30/04/2019 10:00 Đến: 30/04/2019 13:05 Chuyến bay: VN423

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 25/04/2019 20:35
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 22/04/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 24,990,000 đ 18,742,500 đ 7,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,300,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 19,990,000 đ 14,992,500 đ 5,097,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 5,300,000 đ

  Ghi chú

Nhận hồ sơ xin visa Hàn Quốc đầy đủ trước 11/04/2019. Sau thời gian này nhận khách Quốc tịch nước ngoài được miễn visa Hàn Quốc