Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 04/07/2019 23:35 Đến: 05/07/2019 06:40 Chuyến bay: VN408
Ngày về: 09/07/2019 10:15 Đến: 09/07/2019 13:30 Chuyến bay: VN409

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 04/07/2019 20:35
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 02/07/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 24,990,000 đ 18,742,500 đ 7,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 17,000,000 đ 12,750,000 đ 6,297,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,900,000 đ

  Ghi chú

Chỉ nhận khách Quốc tịch nước ngoài được miễn visa Hàn Quốc.