Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 07/03/2019 00:40 Đến: 07/03/2019 07:10 Chuyến bay: VN422
Ngày về: 11/03/2019 17:55 Đến: 11/03/2019 21:30 Chuyến bay: VN405

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 06/03/2019 21:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 04/03/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 22,990,000 đ 17,243,000 đ 6,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,300,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 16,990,000 đ 12,743,000 đ 9,297,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 5,300,000 đ

  Ghi chú

Nhận hồ sơ xin visa Hàn Quốc đầy đủ đến 10h sáng ngày 25/02/2019. Sau thời gian này nhận khách Quốc tịch nước ngoài được miễn visa Hàn Quốc.