Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 19/10/2018 00:01 Đến: 19/10/2018 06:50 Chuyến bay: VN422
Ngày về: 23/10/2018 17:55 Đến: 23/10/2018 21:30 Chuyến bay: VN405

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 18/10/2018 21:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 16/10/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 27,990,000 đ 23,792,000 đ 8,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,300,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 20,990,000 đ 17,842,000 đ 9,297,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 5,300,000 đ

  Ghi chú

Chỉ nhận quốc tịch nước ngoài được miễn visa Hàn Quốc