Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/04/2019 00:01 Đến: 01/04/2019 06:50 Chuyến bay: VN422
Ngày về: 05/04/2019 10:15 Đến: 05/04/2019 13:30 Chuyến bay: VN409

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 31/03/2019 21:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 29/03/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 26,990,000 đ 20,243,000 đ 8,097,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,300,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 20,990,000 đ 15,743,000 đ 6,897,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,300,000 đ

  Ghi chú

Chỉ nhận khách Quốc tịch nước ngoài được miễn visa Hàn Quốc.