Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 20/03/2019 23:40 Đến: 21/03/2019 06:50 Chuyến bay: VN408
Ngày về: 24/03/2019 10:15 Đến: 24/03/2019 13:45 Chuyến bay: VN409

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 20/03/2019 21:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 15/03/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 16,990,000 đ 12,743,000 đ 5,097,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,200,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 11,990,000 đ 8,993,000 đ 3,777,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 5,200,000 đ

  Ghi chú

Nhận hồ sơ xin visa Hàn Quốc đầy đủ đến 07/3/2019. Sau thời gian này nhận khách Quốc tịch nước ngoài được miễn visa Hàn Quốc.