Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 26/04/2019 02:40 Đến: 26/04/2019 09:50 Chuyến bay: VJ862
Ngày về: 30/04/2019 10:50 Đến: 30/04/2019 14:20 Chuyến bay: VJ863

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 25/04/2019 23:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 22/04/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 21,990,000 đ 19,791,000 đ 6,597,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 16,990,000 đ 12,743,000 đ 5,097,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,900,000 đ

  Ghi chú

Nhận hồ sơ xin visa Hàn Quốc đầy đủ trước 11/04/2019. Sau thời gian này nhận khách Quốc tịch nước ngoài được miễn visa Hàn Quốc