Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 13/10/2018 19:40 Đến: 14/10/2018 09:05 Chuyến bay: SQ185+SQ672
Ngày về: 18/10/2018 09:15 Đến: 18/10/2018 18:35 Chuyến bay: SQ631+SQ186

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 13/10/2018 16:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 11/10/2018 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 33,990,000 đ 25,493,000 đ 10,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 27,990,000 đ 20,993,000 đ 8,397,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Chuyến bay quá cảnh Singapore ngày đi khoảng 3 tiếng và ngày về khoảng 2 tiếng 30