Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 25/06/2019 23:25 Đến: 26/06/2019 06:55 Chuyến bay: JL070
Ngày về: 01/07/2019 01:25 Đến: 01/07/2019 05:15 Chuyến bay: JL079

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 25/06/2019 20:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 21/06/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 45,990,000 đ 34,492,500 đ 13,797,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 37,990,000 đ 28,492,500 đ 9,897,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Nhận hồ sơ xin visa Nhật Bản đầy đủ đến hết 12/6/2019 . Sau thời gian này chỉ nhận khách Quốc tịch nước ngoài được miễn visa Nhật Bản.